01/10/2015

Case of the week part 51

It is not a mirror view ;) Teeth 17 and 27 of same patient. Canals were very narrow, but i menage it single visit (per tooth). Standard crown down rotary preparation with Endostar E5, Continous Wave Obturation. Hope You like it!///// To nie lustrzane odbicie ;) To zęby 17 i 27 u tego samego pacjenta. Kanały były bardzo wąskie, ale udało się zęby wyleczyć na jednej wizycie (na ząb). Standardowa preparacja rotacyjna crown down narzędziami Endostar E5, wypełnienie gutaperką na gorąco techniką ciągłej fali. Mam nadzieję, że Wam się podoba!

No comments:

Post a Comment