06/10/2015

Case of the week part 52

This is one of the most difficult situation in my endodontic practice. Look at the first RVG on the left (initial situation) - a broken file in mesial canal of lower molar. It is always a challenge for me. In this case i started with orifice enlargement with Gates Glidden files. First GG #3 to resistance, then #2 a bit lower. Then i switched to ultrasonics - endochuck and K-file size 25. First little success is when You can see the broken file. Then You have to remove surrounding dentine, and gently touch broken file with ultrasonic tip. RVG in center shows situation after first visit - Yeah it was success - no more broken file, calcium hydroxide as a dressing. On the next appointment i started negotiate canal- it was  a real thug work. I had to "fight" with every single mm of WL. Finally after 2 hours of battle I finish the case. Hope You like it. ///// To jedna z najtrudniejszych sytuacji z jakimi spotykam się w swojej endodontycznej praktyce. Popatrz na pierwsze z lewej zdjęcie RVG (sytuacja wyjściowa) - złamane narzędzie w mezjalnych kanałach dolnego trzonowca. To zawsze duże wyzwanie dla mnie. W tym przypadku zacząłem od powiękaszania wejść do kanałów mezjalnych przy użyciu wierteł Gates Glidden. Najpierw GG #3 do wyczuwalnego oporu, później GG#2 trochę głębiej. Następnie wziąłem do ręki narzędzia ultradźwiękowe - endochuck z pilnikiem K rozmiar 25. Pierwszym małym sukcesem jest moment, gdy wreszcie zobaczysz złamany fragment narzędzia. Następnie musisz usuwać delikatnie zębinę otaczającą narzędzie i dotykać fragment złamanego narzędzia końcówką UD. Środkowe zdjęcie pokazuje stan po pierwszej wizycie - TAK - jest sukces, narzędzie usunięte. Do kanału założyłem wodorotlenek wapnia. Na następnej wizycie zacząłem udrażniać kanały. Myślałem, że najtrudniejsze już za mną, jednak była ostra walka o każdy 1 mm kanału. Wreszcie po 2 godzinach mordęgi zakończyłem leczenie. Mam nadzieję, że Ci się podoba.

No comments:

Post a Comment