19/11/2018

Case of the week part 124.

This case shows that sometimes less is more. Patient reffered to my office with symptomatic tooth # 46 . Pre-op RVG revealed periapical lesions in mesial root, and two broken files inside mesial canals. After first session i removed only one file, and was not able to see under the microscope second one. If We cant see what we want to remove - it is a baaaaaad idea to do that. So I decided to obturate canal to broken file level. After 1 appointment I placed intracanal dressing with Calcipast. On Post op RVG we can see that propably mesial canals are merging in apex. On second appointment tooth was asymptomatic, So I finish rotary preparation with Endostar E3 files and obturate canals with CWO (squirt in canal with broken file). Next two RVGs are 8 mth FU and 14 mth FU. There is a healing!///// Ten przypadek pokazuje, że czasami mniej znaczy więcej. Pacjent przysłany do mojego gabinetu z bolącym zębem #46. Na zdjęciu przedzabiegowym widać zmiany przy korzeniu mezjalnym oraz dwa złamane fragmenty instrumentów w kanałach mezjalnych. Po pierwszej wizycie usunąłem tylko jeden fragment narzędzia. Drugiego nie byłem w stanie nawet zobaczyć pod mikroskopem, gdyż leży za krzywizną kanału. Jeżeli nie możemy zobaczyć tego, co chcemy usunąć z kanału - to jest to zły pomysł by próbować. Dlatego podjąłem decyzję o pozostawieniu jednego fragmentu wewnątrz kanału. Wypełniłem kanały tymczasowo Calcipastem i zrobiłem zdjęcie pozabiegowe , na którym widać, że kanały mezjalne prawdopodobnie się łączą. Na kolejnej wizycie opracowałem kanały przy pomocy narzędzi Endostar E3 i wypełniłem gutaperką na gorąco (kanał ze złamanym narzędziem techniką ciśnieniową). Kolejne dwa RVG pokazują kontrolę po 8 i 14 miesiącach. Ząb bezobjawowy a na zdjęciu widać gojenie!