03/09/2015

Case of the week part 48.

The Power of Sonic Files and PUI! MB and MB2 canals in this upper molar were merging, and then... split again into 4 apical openings. Canals were shaped with Endostar E5 files (Poldent company) and long, passive ultrasonic irrigation was performed with Sonic Files (a novelty from Poldent company) mounted on endochuck. Obturate with hot gutta-percha. Hope You enjoy!///// Oto siła Sonic Files i pasywnej aktywacji ultradźwiękowej. Kanały przedsionkowy bliższy i przedsionkowy bliższy dodatkowy łączyły się tylko po to.... by za chwilę rozdzielić się na 4 osobne wierzchołki. Kanały opracowałem narzędziami Endostar E5 (firmy Poldent) i długo aktywowałem podchloryn i kwas cytrynowy przy pomocy Sonic Files (nowość od firmy Poldent) zamontowanymi na endochucku. Kanały wypełniłem gorącą gutaperką. Mam nadzieję, że się wam podoba!

No comments:

Post a Comment