12/01/2015

Case of the week part 25

How can We remove broken NiTi rotary file (Medin Wizzard Navigator W-1) ? A referring doctor send me  RVG with very, VERY long broken file. (white triangle is clamp from partial denture which he haven't removed before x-ray). I apply rubberdam, remove temporalisation, and apply modificated injection needle size 0,9 on broken file. I didn't have to use cement or glue, because it blocked inside the needle. Then I pulled it out and.... jupiii - whole part was out. Finish the RCT was easy one. ///// Jak możemy usunąć złamane narzędzie rotacyjne NiTi ( Medin Wizzard Navigator W-1)? Lekarz kierujący przysłał mi RVG z bardzo, BARDZO długim fragmentem narzędzia. (biały trójkąt to klamra od protezy  częściowej, której nie wyciągnięto do zdjęcia). Założyłem koferdam, usunąłem opatrunek tymczasowy i założyłem zmodyfikowaną igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,9 na wystający fragment narzędzia. Nie musiałem używać żadnego cemetu lub kleju, bo fragment sam zaklinował się w igle. Pociągnąłem igłę.... i jupiii - całe narzędzie wyszło z kanału. Dokończenie leczenia było łatwe.

No comments:

Post a Comment