02/04/2019

Case of the week part 129.

That is what I really LOVE! Simple shaping protocol, flexibility and strenght. Tooth 38 with limited mouth opening is always a challange. Canals shaped to size 25.04 in apical area. PUI for irrigation, CWO for obturation. ///// To jest to co naprawdę KOCHAM! Prosty protokół opracowania, giętkość i wytrzymałość. Ząb 38 u pacjenta z ograniczonym otwieraniem buzi to zawsze wyzwanie. Kanały opracowane do rozmiaru 25.04 w części wierzchołkowej. Płukanie z aktywacją ultradźwiękową, wypełnienie gutaperką na gorąco techniką ciągłej fali.

No comments:

Post a comment