29/01/2019

Case of the week part 126.


Diagnostic RVG vs. reality. Quite small periapical lesions (white arrow) are actually big. Remember that RVG is 2D, so lesions can spread in linguo-buccal direction. Green arrow indicates coronal leakage. This is the "door" for all bacteria to enter pulp chamber. Patient doesnt want to give it a try. ///// Diagnostyczne RVG kontra rzeczywistość. Małe zmiany na zdjęciu w rzeczywistości są duże (biała strzałka). Pamiętajmy, że RVG jest 2D i zmiany mogą rozciągać się również w kierunku językowo- policzkowym. Zielona strzałka pokazuje przeciek koronowy. To są "drzwi" dla bakterii by wniknąć do komory miazgi. Pacjent nie chciał leczyć tego zęba. 

No comments:

Post a comment