12/03/2015

Case of the week part 32

Quick movie about metal post (Anker) removal. With special dedication to my GREAT assist - Izabela it is for You ;)///// Krótki film o usuwaniu metalowego wkładu (Anker). Ze specjalną dedykacją dal moodier WSPANIAŁEJ asystentki - Izabela to dal Ciebie ;)

No comments:

Post a Comment