03/03/2015

Case of the week part 31.

8 mths recall. Single visit treatment, long upper right canine - 27,5 mm long, prepared to size 30.04 with Endostars, then manually up o 40.02. A lot of hypo and PUI, CWO. All lesions are healed. Green arrow indicates lateral canal in apical third. ///// Wizyta kontrolna po 8 miesiącach. Leczenie jednowizytowe, długi, górny, prawy kieł - 27,5 mm, opracowany do rozmiaru 30.04 narzędziami Endostar, później poszerzony ręcznie do rozmiaru 40.02. Obfite płukanie podchlorynem i aktywacja ultradźwiękami, wypełnienie techniką ciągłej fali. Zmiany uległy wygojeniu. Zielona strzałka pokazuje gdzie znajduje się kanał boczny.

No comments:

Post a Comment