24/11/2015

Case of the week part 56.

Patient was referred to my office with active fistula. Referring dentist already started RCT in tooth 12. Fistula was still persistent. I started with fistulography. (RVG with GP point in fistula - first RVG on the left) Arrow shows the real way of fistula. Tooth 11 was the problem, but it still react on pulp tester! Reaction was low, but present.  First of all I menage tooth 12 (calcium hydroxide) due to lack of time. Then on next appointment I finished treatment of tooth 12 and opened 11. There was some necrotic and wet tissue, responsible for pulp tester reaction. Nice lateral canal revealed after CWO. ///// Pacjent został przysłany do mojego gabinetu z aktywną przetoką. Lekarz kierujący zaczął leczenie zęba 12. Przetoka była wciąż obecna. Zacząłem od fistulografii (zdjęcie RVG z ćwiekiem gutaperkowym w przetoce - pierwsze z lewej) Strzałka pokazuje ćwiek w przetoce. Widać dokładnie jej przebieg i przyczynę powstania - ząb 11. Co ciekawe ząb ten reagował na tester elektryczny. Reakcja była słaba, ale obecna. Zacząłem od opracowania i założenia opatrunku do zęba 12 (wodorotlenek wapnia) ze względu na brak czasu. Na następnej wizycie zakończyłem leczenie zęba 12 i otworzyłem zęba 11. W kanale obecna była martwa lecz wilgotna tkanka odpowiedzialna za fałszywie pozytywny test elektryczny. Po leczeniu i wypełnieniu kanałów uwidocznił się ładny kanalik boczny.

No comments:

Post a Comment