12/11/2015

Case of the week part 55.

Sometimes we need to find some alternative solutions - in this case curvature of mesial root was the problem. During primary attempt of RCT at reffering doctor office, a size 20 K-file broke in mesio- buccal canal. Broken part of the instrument was behind curvature, so i was not able to see it under the scope. I try to bypass broken file, and succeed. I also found MM (mesio-midle) canal merging with MB in apical part. ///// Czasami sytuacja kliniczna zmusza nas do poszukania alternatywnych rozwiązań. W tym przypadku krzywizna korzenia bliższego była problemem. Podczas próby leczenia u lekarza kierującego doszło do złamania pilnika K w rozmiarze 20 w kanale bliższym-językowym. Złamany fragment narzędzia był za zakrzywieniem kanału, więc nie byłem w stanie go zobaczyć pod mikroskopem. Spróbowałem więc ominięcia narzędzia - i udało się. Dodatkowo znalazłem kanał bliższy środkowy, który łączył się w okolicy wierzchołka z kanałem bliższym-jezykowym.

No comments:

Post a Comment