05/11/2015

Case of the week part 54


This week case - movie about microbrush stamp technique. Easy and quick technique to register and restore oclussal surface of teeth. ///// W tym tygodniu film na temat techniki nazywanej stemplem. Łatwa i szybka technika do rejestracji i rekonstrukcji ubytków z powierzchni okluzyjnej zębów. 

No comments:

Post a Comment