27/06/2017

Case of the week part 103.

Hard case this time.  Sometimes it is impossible to solve the problem at one appointment. Tooth #15, symptomatic. On pre op RVG You can see - fiber post (green arrow), broken file (white arrow) and improper canal obturation. Additionally there wasn't palatal cusp - it was broken. On first appointment I did gingivectomy with Thermacut burs, DME (deep margin elevation) on palatal side. On second appointment I remove fiber post (drill out with Munce discovery burs), then I removed broken instrument with endochuck and U-file. Third appointment - I shaped canals with Endostar E3 files and obturate it with CWO. Hope You like it. /////
Trudny przypadek tym razem. Czasami jednowizytowym leczeniem nie będziemy w stanie rozwiązać problemu. Ząb #15, objawowy. Na zdjęciu przedzabiegowym można zobaczyć - wkład z włókna szklanego (zielona strzałka), złamane narzędzie (biała strzałka) i nieprawidłowe wypełnienie kanałów. Dodatkowo brakowało guzka podniebiennego - odłamał się. Na pierwszej wizycie wykonałem gingiwektomie wiertłami Thermacut, następnie DME (deep margin elevation) po stronie podniebiennej. Na drugiej wizycie usunąłem wkład z włókna szklanego (wywierciłem go z kanału wiertłami Munce), następnie usunąłem złamany instrument U-filem zamontowanym w endochucku. Trzecia wizyta - opracowałem kanały narzędziami Endostar E3 i wypełniłem gorącą gutaperką. Mam nadzieję, że Ci się podoba.

No comments:

Post a Comment