04/07/2017

Case of the week part 104.

What a nice check-up. Patient disappeared after second appointment. 4 years later he ask for help with some other tooth. I couldn't miss a chance to do control RVG. Two visit treatment with calcium hydroxide between appointments. White arrow shows the place of lesions. Now everything is healed. ///// Cóż za miła wizyta kontrolna. Pacjent zniknał po drugiej wizycie leczenia kanałowego. Po 4 latach zgłosił się z innym problemem. Nie mogłem przepuścić takiej okazji by zrobić zdjęcia kontrolne. Leczenie dwuzizytowe z wodorotlenkiem wapnia pomiedzy wizytami. Białe strzałki pokazują lokalizację zmian w kości. Dziś wszystko wygojone.

No comments:

Post a Comment