22/07/2016

Case of the week part 73.

A nice case of badly located broken file removal. Patient was send to my office to remove a part of OneSape NiTi rotary file, which broke in apical part of mesio-buccal canal in first lower molar. NiTi files are harder to remove than stainless steel - they are more aggressive, have greater taper and different response to US energy. In this case location was very challenging - I used endochuck with Sonic File (Poldent) because they are smooth on sides and can cut only at the tip - so they are more safe in such locations. After 30 minutes of intermittent US digging (intermissions for irrigation - it cools down dentine and remove dentine debris from canal) I finally got it! ///// Ciekawy przypadek usuwania złamanego narzędzia z trudnej lokalizacji w kanale. Pacjentka przysłana do mojego gabinetu by usunąć fragment rotacyjnego, niklowo-tytanowego narzędzia OneShape, które złamało się w wierzchołkowej częsci kanału bliższego-policzkowego w dolnym, pierwszym trzonowcu. Narzędzia NiTi są trudniejsze do usuwania niż narzędzia stalowe - są bardziej agresywne, mają większą stożkowatość i inaczej reagują na energię ultradźwiękową. W tym przypadku lokalizacja złamanego fragmentu była wyzwaniem - użyłem endochucka z pilnikiem Sonic File (Poldent) ponieważ końcówki te są gładkie na bokach i tną tylko swoim końcem - dlatego są bardziej bezpieczne w takich wyzwaniach. Po 30 minutach przerywanej pracy ( przerwy na płukanie - by ochłodzić zębinę i wypłukać opiłki zębiny) miałem je!

1 comment:

  1. I love this case and i want to try poldent U files!! Hugs from Greece

    ReplyDelete