11/08/2016

Case of the week part 76.

Just a quick question before holidays - WHO doesn't like to treat lower wisdom teeth? ;) Fresh case from today (tooth is pontic in a bridge). Single visit endo due to pulpitis - Pro Taper Next to size X2, Glassix size 2 cemented to distal canal on Next Core. See You in two weeks :D  ///// Krótkie pytanie przed urlopem - KTO nie lubi leczyć dolnych zębów mądrości? ;) Świeży przypadek z dziś (ząb jest filarem w moście). Leczenie jednowizytowe, przyczyna to zapalenie miazgi - opracowanie ProTaper Next do rozmiaru X2, wkład z włókna szklanego Glassix rozmiar 2 zacementowany do kanału dystalnego na dualny cement Next Core. Do zobaczenia za dwa tygodnie :D

No comments:

Post a Comment