11/05/2016

Case of the week part 69.

This week another movie - step by step shaping protocol of Endostar E5 rotary files by Poldent. ///// W tym tygodniu kolejny film - procedura opracowywania kanału narzędziami Endostar E5 firmy Poldent, krok po kroku.

No comments:

Post a Comment