07/03/2017

Case of the week part 94.

My first attempt with simplified obturation technique. This upper first premolar was retreated prior prothetic reconstruction. On pre-op RVG You can see apical lesions surrounding root apex. Canals were extremely narrow - negotiation start from size 06 K-File! Finished preparation with Endostar E3 Small Apical to size 25.04. Then I used gutta-percha master cone with BioRoot RCS sealer. That is it! Cut it in orifice and condense a little bit. Looks nice on post op. Waiting for recall. ///// Moje pierwsze próby z uproszczoną techniką obturacji. Ten pierwszy , górny przedtrzonowiec został wyleczony ponownie przed rekonstrukcją protetyczną. Na przedzabiegowym RVG widać zmiany OKW. Kanały były bardzo wąskie - opracowanie zaczynałem od rozmiaru 06! Opracowanie zakończyłem narzędziami Endostar E3 Small Apical na rozmiarze 25.04.  Następnie po dezynfekcji użyłem ćwieków głównych z uszczelniaczem BioRoot RCS. I tyle! nadmiar ćwieków odciąłem w ujściu kanałów i lekko skondensowałem. Wygląda nieźle na zdjęciu pozabiegowym. Czekam na wizytę kontrolną.

No comments:

Post a Comment