28/02/2017

Case of the week part 93.

This time some sexy curves! We all love them! Tooth 27, pre prosthodontics retreatement. There is a huge overhanging filling in mesial wall, but it looks good from inside pulp chamber. Patient went back to prosthodontist directly after our visit to start preparing a PFM bridge. Tooth was asymptomatic, treated a years ago with amputation. We decided to DO re-treatment. On pre op RVG - it is hard to see S-shape in DB canal. Mesiao-buccal and Palatal one were slightly curved and long - 24mm! I decided to go with very flexible files - Endostar E3 Small Apical. Final size of prep is 25.04, but in coronal part of canals taper is bigger due to 20.06 file. Obturate with CWO. ///// Tym razem sexy krzywizny! Wszyscy je kochamy! Ząb 27, przedprotetyczne reendo. Na zdjęciu widoczne mocno nawisające wypełnienie na ścianie mezjalnej, ale od środka zęba było ono szczelne. Po wizycie u mnie w gabinecie pacjent wracał bezpośrednio do swojego protetyka by wykonać most metalowo-porcelanowy. Ząb był bezobjawowy, leczony lata temu metodą amputacyjną. Po rozmowie z pacjentem podjeliśmy decyzję o ponownym leczeniu. Na zdjęciu przedzabiegowym - trudno jest dojrzeć krzywizną typu "S" w kanale policzkowym dalszym. Kanał przedsionkowy bliższy i podniebienny były lekko zagięte i długie - 24 mm! Zdecydowałem się na opracowanie kanałów flexyjnymi narzędziami Endostar E3 Small Apical. Ostateczny rozmiar preparacji to 25.04, ale w koronowych częściach kanału stożkowatość jest większa ze względu na wcześniejszą pracę narzędziem 20.06. Wypełnione gutaperką na gorąco.

No comments:

Post a Comment