06/09/2018

Case of the week part 122.

First case after looooong holiday brake. Sometimes You need to take some time to charge your battery well ;) This case is important to me, because it is first official case as a Core Member of Dental Masters Group. My favorite type of cases - follow ups! In 2017 I started retreatment of tooth 25 (through bridge) and then primary endo in tooth 26. Both teeth with periapical lesions. Two sessions for each tooth, shaped with Endostar E3, Calcipast as a temporary filling. CWO with AH plus as an obturation method. Tooth 26 should be covered with crown. Polish reality - it still should be (patient is still waiting with decision). Today FU after 16 mth. ///// Pierwszy post po dłuuuuugiej przerwie wakacyjnej. Czasami każdy potrzebuje trochę czasu na naładowanie baterii ;) Ten przypadek jest dla mnie bardzo istotny, gdyż jest pierwszym, którego prezentuję jako członek prestiżowej grupy Dental MAsters Group. Mój ulubiony typ przypadków - wizyty kontrolne! W 2017 roku rozpocząłem powtórne leczenie zęba 25 (pod mostem) a następnie przeprowadziłem pierwotne leczenie zęba 26. Oba zęby ze zmianami OKW. Leczenie dwuwizytowe dla każdego z zębów. Opracowane narzędziami Endostar E3, Calcipast jako wkładka antyseptyczna. Obturacja gutaperką na gorąco z uszczelniaczem AH plus. Ząb 26 powinien być pokryty koroną... Polska rzeczywistość - pacjentka dalej zwleka z decyzją o pokryciu zęba koroną. Ostatnie zdjęcie z dzisiaj - kontrola po 16 miesiącach.

No comments:

Post a Comment