01/03/2018

Case of the week part 117.

6 months follow up with difficult case. Tooth #22 with huge periapical lesion and apical resorption. No apical constriction, apical gauging up to size 60. For me it is a signal to place apical plug with MTA. After proper disinfection i placed 3 mm Bio MTA (Cerkamed) in apical area, rest of the canal was obturated with injected GP.  After 6 months we can clearly see that healing is in progress. Next FU after 6 months. ///// Kontrola po 6 miesiącach trudnego przypadku. Ząb #22 z ogromnymi zmianami okw i resorpcją wierzchołka. Brak przewężenia wierzchołkowego, poszerzenie kanału do rozmiaru 60. Tak duży otwór wierzchołkowy jest dla mnie wskazaniem do zamknięcia go przy pomocy korka z MTA. Założyłem 3 mm korek w wierzchołku z Bio MTA (Cerkamed), reszta kanału wypełniona wstrzykiwaną gutaperką. Po 6 miesiącach wyraźnie widać postępy gojenia tkanek. Następna kontrola za pół roku.

No comments:

Post a Comment