22/06/2015

Case of the week part 43

This week an interesting case I presented at VIII congress of Polish Endodontic Society. Tooth 27 with severe curvature in merging MB1 and MB2. No patency in both of them. Canals shaped with Hyflex CM, obturated in DB and P with CWO, in MB1 and MB2 - squirting technique. ///// W tym tygodniu przypadek, który prezentowałem na VIII zjeździe Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Ząb 27 z ostrą krzywizną w łączących się kanałach przedsionkowych bliższych. Kanały opracowałem narzędziami Hyflex CM, wypełniłem techniką ciągłej fali w kanałach przedsionkowym dalszym i podniebiennym, a kanały przedsionkowe bliższe wypełniłem techniką wstrzykiwania gorącej gutaperki.

No comments:

Post a Comment