11/06/2015

Case of the week part 42

Today situation - just after filling all 4 canals in upper left "7" I heard some "click". It was rubberdam clamp. Just separated after 1 hour of RCT. It was not new. Anyway rubberdam is very safe - separated parts of clamp are ALWAYS on rubberdam sheet, so there is no risk of swallow or aspiration. ///// Dzisiejsza sytuacja - tuż po wypełnieniu wszystkich 4 kanałów z zęba 27 usłyszałem ciche "klik".  To była klamra do koferdamu. Pękła po 1 godzinie leczenia kanałowego. Nie była nowa. Mimo wszsystko koferdam jest bardzo bezpieczny - wszystkie fragment klamry po pęknięciu ZAWSZE będą na gumie, więc nie ma ryzyka, że pacjent je połknie lub zaaspiruje do dróg oddechowych.

No comments:

Post a Comment