02/06/2015

Case of the week part 41.

Do You remember case of the week part 38? This is the same patient and another 3 canals upper premolar! Note how "strange" it looks on pre-op RVG. Shaping protocol - Pro Taper Next to X2, then Endostar E5  to 30.04. CWO. ///// Pamiętacie przypadek z częsci 38? To ten sam pacjent i kolejny górny przedtrzonowiec z trzema kanałami. Zauważcie jak "dziwnie" wygląda zdjęcie przedzabiegowe. Kanały opracowałem ProTaperami Nextami do X2 a później Endostarami E5 do rozmiaru 30.04. Wypełnienie gutaperką na gorąco.

No comments:

Post a Comment