01/07/2015

Case of the week part 44.

I love these type of cases. Difficult situation with MB1 - no MB2. In MB1 patency not to WL, shaped with rotaries , then I found WL with prebend handfile (C-pilot). A lot of hypo and PUI, CWO. 1 year recall - lesions healed! I like it. Hope You too ;)///// Kocham przypadki tego typu. Trudna sytuacja z kanałem MB1, brak kanału MB2. W MB1 drożność tylko do pewnego momentu. Opracowałem narzędziami rotacyjnymi, później znalazłem drożność dogiętym narzędziem ręcznym (C-pilotem). Dużo płukania podchlorynem i aktywacji ultradźwiękami, wypełnienie gutaperką na gorąco. Kontrola po 1 roku - zmiany się wygoiły! Lubię to i mam nadzieje, że Ty też ;)

No comments:

Post a Comment