14/07/2015

Case of the week part 45

Improper primary root canal treatment leads to periapical lesions. Tooth 25 was tender to percussion. On pre op RVG You can see that apical part of root canal is underfilled. I thought there was a ledge, and there will be a lot of work to bypass it, but fortunately it was second, missed canal. Now patient should restore this tooth and visit my practice for half year recall. ///// Nieprawidłowe wypełnienie kanału prowadzi często do powstania zmian okołowierzchołkowych. Ząb 25 był wrażliwy na opukiwanie. Na zdjęciu RVG przedzabiegowym widać, że kanał jest niedopełniony. Myślałem, że jest tam stopień i ominięcie go będzie wymagało dużo nakładu pracy, ale szczęśliwie był to drugi, pominięty kanał. Teraz pacjent powinien zęba odbudować, a do mojego gabinetu zgłosić się na kontrolę za poł roku.

No comments:

Post a Comment