08/03/2016

Time for a change!

This is very important time in my life - I just moved my office to another (small) city. Just finished :) ///// To ogromnie ważny czas w mom życiu. Właśnie przeniosłem mój gabinet do innego (małego) miasta. Świeżo ukończony.

No comments:

Post a Comment