05/03/2016

Case of the week part 62.

This post should have another title - case of the month.... Sorry for the delay - I am moving my office to another city, and don't have enough time for posting. That case was one of the latest from my old office. Tooth 48 with curved canals, especially distal one! After glide path with PathFiles I tried here NeoNiti one file from Neolix company, size 20.08. CWO  - Now I know why third molars are called "wisdom tooth" - dentists need to have a lot of wisdom and skills to do their  treatment ;) ///// Ten post powinien być zatytułowany inaczej - przypadek miesiąca..... Przepraszam za opóźnienia  - przenoszę mój gabinet do innego miasta i die mam zbyt dużo czar na umieszczanie post. Ten przypadek to eden z ostatnich w stormy gambinecie. Ząb 48 z moon zakrzywionymi kanałami, szczególnie z dystalnym! Po wstępnym opracowaniu narzędziami PathFile spróbowałem narzędzia NeoNiti z firmy Neolix - roomier 20.08. Wypełnienie gorącą gutaperką. Teraz wiem czemu "ósemki" są nazywane zębami mądrości - dentyści chcący je leczyć muszą mieć dużo mądrości i umiejętności ;)

No comments:

Post a Comment