21/05/2015

Case of the week part 39

Interesting anatomy with lateral canal. On pre op RVG You can see huge periapical lesion, but also located in half way from coronal part to apex. Shaped with Endostar E5 and Big Apical Files, a lot of hypo, CA and US, CWO. I am waiting for recall. ///// Ciekawa anatomia z bocznym kanałem. Na przedzabiegowym RVG widać duże zmiany OKW ale także zlokalizowane w połowie długości korzenia. Opracowanie narzędziami Endostar E5 i Big Apical Files, dużo podchlorynu, CA i UD, CWO. Czekam na wizytę kontrolną.

No comments:

Post a Comment