17/12/2014

Case of the week part 24

This is one of the most difficult case I have made. Young Pt, upper first molar, typical anatomic situation with 4 canals. Look at abrupt curvature of mesio - buccal root! MB and MB1 merged in curvature. Spend two visits to complete this case. MB and MB1 prepared with ProTaper Universal S1 and S2 to curvature, then hand files and NiTi Two (Poldent) up to size 30.02. DB and P with ProTaper Next to X2 and X3. ///// To jeden z najtrudniejszych przypadków z jakimi się mierzyłem. Młoda pacjentka, górny pierwszy trzonowiec, typowy układ 4 kanałów. Zobaczcie na kształt kanału przedsionkowego-bliższego! Kanały MB i MB1 łączą się dokładnie w największej krzywiźnie. Opracowanie zajeło mi 2 wizyty. Kanały MB i MB1 opracowane ProTaper Universal S1 i S2  do zakrętu, następnie dogięte pilniki ręczne i narzędzia rotacyjne NiTi Two (Poldent) aż do rozmiaru 30.02. Kanały DB i P opracowane ProTaper Next do X2 i X3.

No comments:

Post a Comment