11/12/2014

HyFlex fresh case

Todays fresh case - first challenging one shaped with HyFlec CM files. One visit, simple shaping protocol, and warm gutta-percha compaction. I think i am gonna love that files!///// Dzisiejszy świeży przypadek - pierwszy wymagający i opracowany narzędziami HyFlex CM. Jednowizytowo, proste opracowanie, wypełnienie gutaperką na gorąco. Chyba się zakocham w tych narzędziach!

No comments:

Post a Comment