05/01/2017

Case of the week part 87.

First post in 2017 - a nice one year follow up of C - shape second lower molar. It is always a challenge to shape this type of teeth, and I believe that chemical preparation is more important than mechanical shaping. This case was shaped with Endostar E5 system in main canals - it was one mesial and one distal. Rest of the system was a huge isthmus. It was chemically prepared with 5,25% Chloraxid Extra activated with PUI (endochuck and smooth SonicFile from Poldent). In main canals I use CWO with master cones, in isthmus it was squirt technique with injected gutta-percha and AH plus sealer. ///// Pierwszy post w 2017 - miła wizyta kontrolna po roku od zakończenia leczenia dolnego, drugiego trzonowca z kanałem typu "C". To zawsze jest wyzwanie by opracować tak ukształtowane zęby, i uważam, że ważniejsze jest tu chemiczne opracowanie niż mechaniczna preparacja. W tym przypadku główne kanały czyli jeden mezjalny i jeden dystalny opracowane zostały narzędziami Endostar E5. Reszta systemu to była ogromna cieśń łącząca kanały główne. Została chemicznie opracowana Chloraxidem Extra o stężeniu 5,25% aktywowanym ultradźwiękowo (gładkie narzędzie SonicFile z firmy Poldent osadzone na endochucku). Główne kanały wypełniłem techniką ciągłej fali z ćwiekami głównymi, cieśń natomiast techniką ciśnieniową wstrzykiwanej gutaperki z uszczelniaczem AH plus.

No comments:

Post a Comment