06/04/2017

Case of the week part 97.


It is definitely not my favorite type of recalls, but sometimes we have to deal with it. In 2011 patient came to my office for RCT os 36 and 37. Both teeth had pulp chamber floor perforation (white arrow), but 36 was also cracked. We decided to give a try in 37 and extract 36. I did RCT, close perforation with Angelus MTA (purple arrow), send patient back to referring dentist. Exactly 5 years later patient came to my office and said that tooth 37 works fine for 4,5 year under the bridge, then it crack and there are huge problems with extraction of distal root. I took all my surgical equipment and.... nothing helps. Spend 2 hours trying to extract that piece of root (green arrow). Do You know what helped? Munce discovery bur. I drilled out root from bone under scope. Next RVG is when I remove sutures week later. Today next FU. Everything is fine. What is the conclusion???? That patient definitely like to visit my office in April ;)///// To zdecydowanie nie mój ulubiony typ wizyt kontrolnych, ale czasem musimy się z tym mierzyć. W 2011 pacjent został przysłany do mojego gabinetu na leczenie kanałowe zębów 36 i 37. W obu zębach obecna była perforacja w dnie komory (biała strzałka), ale w zębie 36 dodatkowo widoczne było pęknięcie dna. Zdecydowaliśmy z pacjentem, że ząb 36 usuniemy, a 37 spróbujemy wyleczyć. Przeprowadziłem leczenie kanałowe, perforację zamknąłem Angelus MTA (fioletowa strzałka), pacjenta odesłałem do lekarza kierującego. Dokładnie 5 lat później pacjent przyszedł do mojego gabinetu i powiedział, że przez 4,5 roku wszystko funkcjonowało ok, ale ostatnio ząb 37 pękł pod mostem i został od niego odcięty i podjęta była nieudana próba ekstrakcji korzeni zęba. Był ogromny problem z usunięciem korzenia dystalnego. Zdecydowałem się podjąć wyzwanie i z całym chirurgicznym osprzętowieniem nie mogłem przez 2 godziny niczym go ruszyć (zielona strzałka). Wiecie czym udało mi się go usunąć? Przedłużoną różyczką Munce. Wywierciłem korzeń od środka z kości pod kontrolą mikroskopu. Następne zdjęcie RVG jest podczas zdjęcia szwów tydzień po ekstrakcji. Dziś kolejne zdjęcie kontrolne. Wszystko się wygoiło. Jaka jest konkluzja???? Pacjent zdecydowanie lubi odwiedzać mój gabinet w kwietniu ;)

No comments:

Post a Comment