16/09/2016

Case of the week part 77.

Invasive cervical resorption in tooth 46 - look how deep it goes inside mesial root. Unfortunately tooth is to destroyed. Extraction and implantation is an option - fortunately there is no big bone deffect yet. ///// Inwazyjna resorpcja przyszyjkowa w zębie 46 - zobaczcie jak głęboko schodzi wewnątrz korzenia mezjalnego. Niestety ząb jest zbyt zniszczony. Ekstrakcja i implantacja jest tu dobrą opcją - szczęśliwie nie ma jeszcze dużego zaniku kości.

No comments:

Post a Comment