22/09/2016

Case of the week part 78.

Internal resorption type "c" management. Type "c" means that there is a perforation inside resorption chamber. Tooth #22. First RVG on the left is pre-op situation. There were some problems with proper working length determination with apex locator, because of perforation. I measured WL in completely dry canal, and took additional RVG with K-file size 10 at WL. After first visit I put calcium hydroxide dressing. On next appointment i obturate apical part of canal with GP and sealer (CWO) and put a lot of MTA (Cerkamed) into resorption chamber. I add moist cotton pellet (additional moisture for proper MTA setting). On third appointment I checked MTA and fill coronal part of canal with injected gutta-percha. We are now waiting for recall. ///// Przypadek resorpcji wewnętrznej typu "c". Typ "c" oznacza, że wewnątrz jamy resorpcyjnej jest perforacja. Ząb #22. Pierwsze od lewej zdjęcie RVG to sytuacja przedzabiegowa. Na pierwszej wizycie były problemy z ustaleniem pełnej długości roboczej przy pomocy endometru, ze względu na perforację. Mierzyłem długość roboczą w kompletnie suchym kanale i dodatkowo zrobiłem zdjęcie RVG z narzędziem K-file rozmiar 10 na pełnej długości. Po pierwszej wizycie do opracowanego kanału zaaplikowałem wodorotlenek wapnia. Na kolejnej wizycie wypełniłem dowierzchołkową część kanału gutaperką i uszeczelniaczem techniką termociśnieniową, i zaplikowałem dużo MTA (Cerkamed) do jamy resorpcji. By MTA prawidłowo związało w takiej ilości, do kanału włożyłem wilgotną watkę i ząb zabezpieczyłem opatrunkiem. Na trzeciej wizycie sprawdziłem związanie MTA i resztę kanału wypełniłem gutaperką wstrzykiwaną z pistoletu. Czekamy teraz z pacjentem na wizytę kontrolną.

No comments:

Post a Comment