30/09/2016

Case of the week part 79.

Nice case with huge periapical lesions. Patient is 79 YO. On pre operative RVG You can see apical delta (?) or root resorption. Canal was prepared with Endostar E3 system and enlarged to size 40.02 with NT2 rotary system. CWO with AH plus sealer, composite restoration. Case is fresh so we are waiting for 6mths recall. Hope to see healing! ///// Ciekawy przypadek leczenia ogromnych zmian okołowierzchołkowych. Pacjent w wieku 79 lat. Na zdjęciu przedzabiegowym widać deltę wierzchołkową (?) lub resorpcję zapalną wierzchołka. Kanał opracowałem systemem Endostar E3 i poszerzyłem do rozmiaru 40.02 narzędziami NT2. Wypełnienie kanału uplastycznioną gutaperką z uszczelniaczem AH plus -  technika ciągłej fali. Odbudowa materiałem kompozytowym. Przypadek jest świeży, więc czekamy na kontrolę po 6 miesiącach. Mam nadzieję, że będzie widać gojenie!

No comments:

Post a Comment