26/01/2017

Case of the week part 89.

This interesting case shows clearly that SonicFiles (smooth files like spreader from Poldent company) are better for PUI than U-Files. Upper first molar, curved MB, MB1 merging MB after 3mm. I shaped all canals with Endostar E3 and E3 Big Apical in palatal canal (huge one). During final irrigation I activated hypo with endochuck and size 25 U-file on it. Unfortunately during this procedure it broke and stuck in apical foramen. I decided to obturate all canals - in palatal I used squirt technique (injection of hot gutta percha). I wish that guttapercha and sealer bypass broken file. I took Post op X-ray and..... I had to spend additional half an hour to remove guttapercha  from canal P , then remove that broken part of U - file from apical foramen and obturate it again. Luckily it was last patient that day so I had some time to do this procedure. SonicFiles are better for PUI, because they rarely brake, and when they do, broken part is long - You need just to pick it up with pliers (like broken Gates Glidden burs). ///// Ten ciekawy przypadek jasno pokazuje, że SonicFile (gładkie narzędzia jak spreader z firmly Poldent) są lepsze do pasywnej aktywacji ultradźwiękowej niż U- File. Górny, pierwszy trzonowiec, zakrzywiony kanał MB, kanał MB1 łączący się z nim 3mm poniżej ujścia. Opracowałem wszystkie kanały narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical w kanale podniebiennym (bardzo szeroki kanał). Podczas płukania końcowego aktywowałem podchloryn sodu endochuckiem z zamontowanym w nim pilnikiem U-File rozmiar 25. Niestety podczas tej procedury narzędzie pękło w kanale i utknęło w otworze wierzchołkowym. Zdecydowałem się wypełnić wszystkie kanały - kanał podniebienny wypełniałem techniką ciśnieniową (wstrzykiwanie gorącej gutaperki do kanału). Chciałem by gutaperka i uszczelniacz ominęły złamany fragment i wypełniły wierzchołek. Wykonałem zdjęcie rentgenowskie i.... musiałem spędzić dodatkowe pół godziny by usunąć gutaperkę z kanału i złamany fragment U-File, następnie wypełnić kanał ponownie. Na szczęście był to ostatni pacjent tego dnia, więc miałem na to czas. SonicFile są lepsze do aktywacji podchlorynu, ponieważ rzadko się łamią, a jeżeli się złamią to urwany fragment jest długi i łatwo go wyjąć z kanału pęsetą (podobnie jak złamane wiertło Gates Glidden).

No comments:

Post a Comment