02/02/2017

Case of the week part 90.

Good endodontic treatment needs good preparation. Sometimes tooth structure is too destroyed to apply rubber dam for treatment immediately. In that cases we need to rebuild crown structure to class 1 Black. In this upper molar deep margin elevation was performed , combined with gingivectomy with Thermicut Burs. One month after procedure gum looks great! ///// Dobre leczenie endodontyczne wymaga dobrego przygotowania. Czasami struktura zęba jest zbyt zniszczona , by móc założyć koferdam. W takich przypadkach musimy odbudować ząb do ubytku kl. I wg. Blacka. W tym konkretnym przypadku wykonano zabieg gingiwektomii przy użyciu wierteł Thermicut połączony z "deep margin elevation". Wizyta kontrolna po 1 miesiącu - dziąsło wygląda super!

No comments:

Post a Comment