10/02/2017

Case of the week part 91.

Fresh case - still warm ;) Huge periapical lesions and broken file in mesio-buccal canal. At first appointment I remove broken file with endochuck and SonicFiles (Endostar by Poldent). It took me a while because that part of broken file broke inside canal during procedure (white arrow). At the end of first appointment I had succes - all parts removed. Put Calcipast (Cerkamed CH paste) till second appointment. Today I had to negotiate canals from #06. It was hard to shape canals, but with combination of Endostar E3 Regular and E3 Small it was doable. CWO obturation as usual. ///// Świeży przypadek - jeszcze ciepły ;) Ogromne zmiany OKW i złamane narzędzie w kanale bliższym przedsionkowym. Na pierwszej wizycie usunąłem złamany fragment narzędzia SonicFilem na endochucku (Endostar firmy Poldent). Trochę mi to zajęło, bo narzędzie kruszyło się w kanale (biała strzałka). Na koniec pierwszej wizyty się udało. Założyłem Calcipast (pasta wodorotlenkowo-wapniowa z Cerkamedu) do następnej wizyty. Dziś musiałem zaczynać udrażnianie kanałów od rozmiaru #06. Bardzo ciężkie opracowanie, ale dzięki kombinacji narzędzi Endostar E3 Regular i E3 Small było to do zrobienia. Wypełnienie gutaperką na gorąco - jak zwykle.

No comments:

Post a Comment